Búza Márton - ISTENI&ISTENNŐI MINŐSÉGEK WORKSHOP

Köszöntelek!
A Teremtő Hozott Téged!

Bevezetlek Téged kedves látogató lélek abba a világba, ami még csak csíra állapotban létezik itt a Földön. Készen állok arra, hogy közzétegyek számodra olyan tudást és információt, amely segít neked abban, hogy újra emlékezz... :-)


A Forrás Istenei és Istennői; Az Eredet Minőségeinek felébresztése, és újraaktiválása Nőkben&Férfiakban

Az Isteni Feminin és Isteni Maszkulin energiák elmélyítése, kiegyensúlyozása és finomhangolása önmagunkban - a Kozmikus Én közvetítésével - és ezek szakrális újra-összekapcsolása a nemek között.

Bevezető Gyakorlatok és Elmélet

Mindazoknak ajánlott, akik szeretnének a Teremtésről, Valódi énünkről, a Mindenség keletkezéséről és a csillagközi világok és életek kapcsolódási dinamikáiról tartalmas előadásokat meghallgatni.
Elsősorban azoknak ajánlott, akik erős belső elköteleződést éreznek magukban az iránt, hogy felfedezzék, megismerjék és egy alap kapcsolódást alakítsanak ki a Kozmikus Felsőbb Énjük jelenlétével, a saját Intergalaktikus Multi-Aspektusaikkal és a Forrással.
Hamarosan lehet rá jelentkezni!

Gyakorlati Módszerek I.

Mindazoknak ajánlott, akik erős belső elköteleződést éreznek magukban az iránt, hogy felfedezzék, megismerjék és mély kapcsolódást alakítsanak ki a Kozmikus Felsőbb Énjük jelenlétével, a saját Intergalaktikus Multi-Aspektusaikkal és a Forrással.
Elsősorban azoknak ajánlott, akik részt vettek a Bevezető Gyakorlatok és Elmélet Workshopon illetve elvégezték a Cobra által közvetített Templomi Papnők I. Workshop tudásanyagát és megkapták a beavatást.

AKTÍV!

Gyakorlati Módszerek II.

Elsősorban azoknak ajánlott, akik részt vettek a Gyakorlati Módszerek I. Workshopon illetve elvégezték a Cobra által közvetített Templomi Papnők II. Workshop gyakorlatait. JELENLEG EZ A WORKSHOP MÉG KIDOLGOZÁS ALATT ÁLL. JELENTKEZNI NEM LEHET RÁ.

Figyelem felhívás: Jelentkezni bárki jelentkezhet szabad akaratából, viszont javaslom, hogy érdemes figyelembe venni a fenti tanácsokat. :) 


A jelentkezési szándékokat az info@tachyonhungary.com e-mail címre lehet küldeni. Aztán a majdani meghirdetett workshopokról és annak részletesebb információiról (helyszín, időpont, menete, programterv stb.) egy későbbi levélben foglak benneteket tájékoztatni.Videóm, amely tartalmazza az Isteni&Istennői minőségeket:


Bevezetés

Részben, a Kozmikus Központi Civilizációk, az ún. "Szárnybontók" illetve az "Őrzők" csillaglélekcsalád, valamint a Felsőbb Énem és a Galaktikus Konföderáció Fény Erőinek emlékeztető vezettetésével jött létre ezen workshop-om lényege és menete. 

A gyakorlatok, a Forrás eredendően tiszta maszkulin, és tiszta feminin minőségek energiájával dolgoznak, melyek szorosan kapcsolódnak a Lemúriai, Atlantiszi és Egyiptomi Templomi beavatások, és szakrális tanok misztikumaihoz is.


 A gyakorlatok gyógyító és aktiváló hatása

E műhelymunka első része olyan gyakorlatokat tartalmaz, melyek alapjaiban ébresztik és aktiválják a saját Forrás aspektusunk (Kozmikus Felsőbb énünk) eredendően tiszta Isteni női és Isteni férfi polaritásainak minőségeit a fizikai testünkben és az energiatesteinkben(lélek).

Nagyban segíti, és előidézi az energiatesteinkben keletkezett törések gyógyulását (pl. Mentális, érzelmi test), melyek múltbéli traumatizálásokból szövődtek ki. 

Továbbá, nagymértékben lebonthatja a sötét erők által belénk kódolt programozásokat, társadalmi "normákat", amik valójában nem azt szolgálják, hogy a férfi és a nő lélekben-lényegben tudjon egymáshoz kapcsolódni. 

Emellett megtapasztalhatjuk azt is, hogy ezen energiákat nemcsak az ellenkező, hanem az azonos nemek között is megélhetjük, mivel Felsőbb Énünkben mindkettő pólus egyesült állapotban létezik.

Továbbá, a gyakorlatok erősen aktiválják a feltétel nélküli szeretet energia egymás között lévő megélését, nemcsak az ellenkező nemek, hanem az azonos nemek között is. A gyakorlatok erősen oldhatják és letörhetik a rivalizálás, dominancia "egymás méregetése", irigység, féltékenység, birtoklás, kötődés, ragaszkodás stb.  Földi karantén mátrix programokat.

Ugyanakkor a gyakorlatok együtt rezonálnak és együttműködnek az Isteni princípiumokkal, mint a szabad akarat tisztelete, egymás vezettetésének tisztelete...stb. Elősegíti, és emlékezetet ad az egymás egyéni Isteni lényének és csodájának nagyrabecsülésében. Azokra az állapotokra, amikor egykor így éltük meg egymással ezeket az Isteni tapasztalásokat, örömben, játékosságban, szabadúszva.

Továbbá, a gyakorlatoknak nagyon erős lélekcsalád aktiváló ereje lehet, ahol az egyéneknek előjöhetnek azok a csodálatos emlékek és mély érzések, amik azonnali felismerésekhez vezethetnek, hogy mennyire nagyon is szeretjük és ismerjük egymást.

Mindeközben, mind a férfiakban és nőkben kiegyensúlyozódhatnak a maszkulin és feminin energiák, a hiányzó elemek kipótlódnak és elkezd visszaállni az eredeti egyensúly, amiben mindenki Felsőbb Énje fog segíteni. Ez nagyban előkészítheti az Ikerlángunkkal való későbbi kapcsolatfelvételt is.

Végezetül, a gyakorlatok nagyban stimulálhatják a Kundalini energia megindulását, miközben az egység megélésében lehet részünk, a többiekkel megosztva ezeket az intim szakrális energiákat. Ezek elősegítik majd a jövőben a lélektársainkhoz való kapcsolódás viszonyát is, elfogadva azt a tényt, hogy igenis többen szerethetjük egymást közel azzal a feltétlen szeretettel és intimitással, mintha csak az Ikerlángunkat szeretnénk.


Felhívás!

 A gyakorlatok előidézhetnek erős kundalini energia áramlást, melyek aktiválhatják a szexuális energiák erős áramlását. Akinek erős traumatizációja és programja van ezzel kapcsolatban, annak elsőre nem ajánlottak ezek az intim gyakorlatok, amelyek nyilvánvalóan nem tartalmaznak tényleges szexuális aktivitást.

Megjegyzés

 A gyakorlatok kifejezetten egyszerűek, és ismerősek lehetnek és egyben könnyen megtanulhatóak. Ugyanakkor a belső megélés terén nagyon erősen hatnak(erre vannak kiélezve).

Lényegük azon alapul, hogy mennyire vagyunk képesek lélek- a lélekhez kapcsolódni, mennyire engedjük meg magunknak megélni ezeket az eredeti tiszta energiákat, illetve egymásnak mennyire vagyunk képesek ezt átadni/megosztani. 

A gyakorlatok azt idézik elő, hogy újra kialakuljon közöttünk az egyensúlyi dinamika a polaritások terén, ami a sötétek által megcsinált szélsőséges "dualitást" építi le. Mivel eredetileg minden EGY, így ez segít elindítani minket a felemelkedés útján és lényegben újrakapcsolódni a Kozmikus Énünkkel.

Partneroldal: https://www.tachyonhungary.com/isteni-minosegek-workshop/

Privát e-mailem: messagefromarcania@tutanota.com